Меню сайта
«Система доктора Соколинского»
в Европе
Опыт 20 лет
Dr.Sokolinskiy naturopathic system
Почувствуйте себя лучше!
Доставка в Вашу страну!

Světová organizace termální terapie (hydroterapie) — OMTh

Chtěl bych vám povědět o jedné z uznávaných mezinárodních organizací, která koordinuje práci termálních lázní po celém světě. Díky Světové organizaci termální terapie (OMTh) vzácní odborníci, kteří používají takové metody jako je léčení minerální vodou, bahnem, minerálními koupelemi a peloidy mají možnost podělit se o informace a shromažďovat nejcennější poznatky, přenášet je na potenciální pacienty a turisty.

Dnes, kdy je lékařská terapie mnohem aktivnější než prevence a péče o zdraví, na univerzitách a ve zdravotnických školách mnoha zemí přestali vyučovat balneologii, lékaři a jejich pacienti potřebují mnohem víc vědět, jakých vynikajících výsledků je možno dosáhnout, když se spojí klasické léčení se silami přírody.

Historie Světové organizace termální terapie (hydroterapie)

Organizace byla založena v Chaudefontaine v Belgii roku 1977. Byl to pokus spojit několik legendárních osobností v oblasti lázeňské léčby: Ivan Kozlov ze Sovětského svazu, Enrico Chiostri – Itálie, Marcial Campos Farina – Španělsko, Coste – Floret – Francie.

Prezidenty organizace v různé době byli: Prof.R.Gualtierotti – Univerzita Miláno – Itálie, Marcial Campos Farina — Španělsko, Adrian Barthélémy — Francie, Andrej Ostrověrchov — Rusko,

Od listopadu roku 2002 funkci prezidenta vykonává Ennio Gori (Italie), který stojí v čele organizace i nyní.

Sídlo OMTh je v Levico Terme (region Trentino, Itálie).

Světová organizace termální terapie (hydroterapie) je svou strukturou federace – sdružuje odborné asociace z celého světa. Konkrétně, aktivně se účastní její práce představitelé Itálie, Španělska, Číny, Brazilie, Kolumbie, Argentiny, Řecka, Maroka, Slovenska, Slovinska, Bulharska, Azerbajdžánu.

Při vstupu kandidáta probíhá přísný výběr.

Zaměření práce je různé : je to i účast na přípravě zákonů, podpora rozvoje termálních lázní, výzkumy, popularizace termální terapie mezi lékaři, pacienty, představiteli turistického podnikání.

Protože OMTh spolupracuje s mnoha národními a mezinárodními strukturami, jenom v roce 2014 proběhlo velké množství vědeckých a praktických akcí v různých lázeňských městech :

Levico Terme (Italie), Merano (Italie), na ostrově Edypsos (Řecko), Termy de Kuntis (Španělsko), Montecatini Terme (Italie)

Podrobněji se o nich můžete dozvědět na oficiálních stránkách Světové organizace termální terapie :

http://www.omth.com/en/news/105.

Světová organizace termální terapie (hydroterapie) se zabývá zvýšením popularity léčení minerálními vodami.

Jedním z nejdůležitějších cílů OMTh je dnes účast v zákonodárném procesu v Evropské unii, aby se vymezilo nové místo termálního léčení a termální turistiky v systému společenské péče o zdraví.

8. – 9. května roku 2009 se v Levico Terme konal mezinárodní kongres – «Nový evropský systém péče o zdraví pro všechny. Léčení bez hranic. Perspektivy rozvoje lázeňských měst.» Na něm byla přijata vážná rozhodnutí, která se stala základem pro zpracování nových evropských zákonů.

Světová organizace termální terapie (hydroterapie) se aktivně účastní posouzení realizace Směrnice ЕС 24/2011 o právech pacientů na využívání termálních lázní jiných zemí za peníze nemocenského pojištění.

Za tím účelem ISMH — International Society of Medical Hydrology and Climatology ve spolupráci s OMTh zpracovávají standarty, které dovolí lékařům doporučovat lázně, a pojišťovnám mít přesná kritéria efektivnosti lázeňské terapie.

Na setkání výkonného výboru OMTh v říjnu roku 2014 také proběhlo několik důležitých událostí.

Konala se ustavující schůze Latinsko-americké asociace termální terapie (ALATh — Latino American Thermal Association). V jejím čele stojí známí specialisté Dr. Fabio Lazzerini – Brazilie (prezident asociace), doktor Ugo Fikosecco – Argentina (Více-prezident) a doktor Lisbo Chusto – Kolumbie (ředitel asociace).

A také byla podepsána smlouva o spolupráci mezi Chinese Hot Spring Federation — největší v Číně a Světovou organizací termální terapie (hydroterapie).

Světová organizace termální terapie a Česká republika.

V lednu roku 2015 ředitel Sokolinskycenter s.r.o., ředitel Vladimír Sokolinský byl jmenován zástupcem OMTh v České republice.

» Když jsem se seznámil s prací této důležité mezinárodní organizace, byl jsem překvapen, jak málo informací mají kolegové o fantastických lázních Čech. Proto jsem souhlasil, že budu plnit nelehký úkol, za předpokladu, že nepracuji přímo v lázeňské struktuře a nejsem podle národností Čech. Ale já upřímně miluji Česko, už aktivně spolupracuji s jedněmi z balneologických lázní – městem Mariánské Lázně, a dělám všechno možné pro jejich větší popularitu.

Hlubší spolupráce s českými lázněmi zajisté umožní zapracovat v OMTh pro jejich dobro, současně pro jejich zařazení do programů zvýšení popularity tradičních způsobů ozdravení, placených oficiálními evropskými strukturami.

Například je možné, že pro lázně v Česku bude zajímavá účast v projektu» Jednotná mapa termálního turisty », prezentovaného doktory Antonio Galassi a Adelmo Corsini. Tato krásná a užitečná myšlenka je založena na historii, jak kdysi šli evropští poutníci po Cestě Svatého Jakuba z Paříže do Santiago da Compostella a po cestě se zastavovali na odpočinek v určitých místech označených na mapě. Historické srovnání se provádí s Jednotnou evropskou pojišťovací kartičkou.

Některá známá lázeňská střediska se nacházejí podél důležitých cest naší doby, Kuntis, Vichy, Baden-Baden, Levico Terme, Montecatini Terme a je možné zkusit zařadit do programu také lázně v Čechách, která nabízejí balneologické léčení pro všechny občany EU, díky Směrnici ЕС 24/2011.

Díky tomuto programu evropští pacienti mohou dostat informaci od svého lékaře a využít přednosti slev.

Toto ale není jediný úkol. Umožnit potenciálním pacientům z celého světa dozvědět se více o českých lázních, zorganizovat jejich spolupráci s nejuznávanější mezinárodní organizací včetně vytvoření internetových zdrojů s vysokou návštěvností – to je hlavní úkol, který si před sebe stavím ve funkci zástupce Světové organizace termální terapie (hydroterapie) v České republice.»

Kontakty

Kontakty pro kolegy, kteří by se chtěli více dozvědět o práci OMTh a možnostech spolupráce pro lázně v Čechách:
v.sokolinsky@sokolinskycenter.com
+ 420 774694785
Vladimir Sokolinskiy